Keşke Halı Yıkama Keşke Halı Yıkama
_bonArt.......1 _bonArt......2


Osman KEŞKE'nin Konuşmasından,

Saygıdeğer katılımcılar;
Bizleri bir araya getiren alın terimizle sizleri selamlıyorum.

  • Avrupa Başşehri olma yolunda hızla ilerleyen güzel İstanbul’umuzun, gelişmesinde herkes gibi bizlerin de katkısı vardır.
  • Günlük yaşamın olmazsa olmazları temiz kentte, temiz kentli olmaktır. 2005 yılında Bağcılar Belediyesi afişler asarak halı senin sokaklar hepimizin sloganıyla halkı uyarmıştır.
  • Bu güzel şehri yönetenler gibi, bizler de, güzel dokuları çirkinleştirecek görünümlerden şehri kurtarmaya çalışıyoruz.
  • Yol ortasında veya şehrin işlek geçiş güzergâhlarında, gelişi güzel, sözde temizlik adına, halı kilim gibi v.s. yıkama gayreti içerisinde olanları engelleyip, daha temiz ve düzenli mekanlarda,  temiz toplum temiz yaşam ilkesine destek olmaya çalışıyoruz.
  • Halı yıkama sektörü olarak, kayıt dışı kaçak yaşama ‘Dur’,

 Kayıtlı ve yılın her mevsiminde ‘Devam’ kararı alanlarla,
 Aynı çatı altında bulunmanın ayrıca mutluluğunu yaşamaktayım.

  • Saygıdeğer katılımcılar;
  • Bizlerin daha düzenli hizmet verebilmesi için, sektörün aktörlerinin yanı sıra,   tükeci   konumunda   olanların da, kayıtlı sektör temsilcileriyle, işlerini yürütmeleri gerekir.  
  • Her iş kolunda olduğu gibi bu iş kolunda da, kayıt dışı halk tabiriyle ‘Korsan’ örtü altında iş yapanlara  herkesin ve herkesimin dikkat etmesi şart.
  • Sektör tabelası altında iş yapanların sayısına bakıldığında veya mevsim şartları göz önünde bulundurularak gerekli araştırma yapıldığında, işimizin temel sorunları ortaya çıkar.

Tüketici   haklarının  korunması  için,  kayıt  dışı  halı yıkama  işletmelerinin  acilen ortadan kaldırılması şart. Bu görev başta yerel yöneticilerimize düşmektedir.
Fiziki alt yapısı uygun olan  yeterli makine ve ekipmanlarını tamamlayan firmalara, yerel yönetimler çalışma  ruhsatlarını   vermelerini   temenni ederim.
Yine yasal sürecin hızlandırılmasına ön ayak olması gereken, dernek yöneticilerimize düşmektedir. ;

Şunu açık ve net bir şekilde belirteyim ki; Derneğimizin tarihi süreci çok eskilere dayanmamasına rağmen, hak ve hukukumuzun korunması  adına,
başta başkanımız   olmak  üzere,  diğer meslektaşlarımız   ellerinden   gelen   gayreti    gösteriyorlar.

Değerli Meslektaşlarım;

Bizler yasal zemin üzerinde hak ve hukukumuzu, ilgililere iletirsek önemli derecede sonuç almış oluruz. Aksi takdirde, duyarsız ve nemelazımcılık üslubunu tercih edersek  ileride telafisi olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalmış oluruz. Daha acı gerçeği, bu işte alın teri döken firmalar çok uzun faliyetlerini sürdürmektedirler. Fakat tabelasıyla yaptıkları iş arasında doku uyuşmazlığı olanların, sayısı bir hayli fazla.   Fason ve korsan hayat maalesef, bizim dünyamızın içerisine de girmiş oldu. Bazı arkadaşlarımızın ise, fiziki mekan itibarıyla, sağlıksız ortamda hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu durumlar kaliteli hizmeti ortadan kaldırdığı gibi, bazı meslektaşlarımızın ileride kendilerinin, hayatını tehlikeye sokacak, hastalıklara muhatap olmalarına neden olmaktadır.

Değerli katılımcılar;
Bizlerin yaptığı hizmetlerin en büyük denetleyicisi yine tüketici konumundaki müşterilerimizdir. Tüketicilerimizin, denetimi işlerimizdeki kaliteyi artıracak ve daha sağlıklı hizmet sunmamızı sağlayacaktır.

Toplantımıza iştirak eden tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunar, meslektaşlarıma işlerinde kolaylık ve helalinden bol kazanç dilerim.